Vacature nieuwe softwarekracht / Software Engineer Position

(English version below)

 

 

Functieomschrijving

 

CytoBuoy BV produceert flowcytometers voor aquatisch/marine biologen en oceanografen over de hele wereld. De software voor de aansturing van de instrumenten en voor dataverwerking en -visualisatie wordt binnen het bedrijf ontwikkeld. Uitbreiding van de software is essentieel om onze systemen optimaal inzetbaar te maken voor de uiteenlopende toepassingen en monitoring scenario's van de gebruikers. Hiervoor zijn wij op zoek naar een (junior) programmeur op HBO/WO niveau oms ons software team uit te breiden.

Functie-eisen en -wensen

De ideale kandidaat voor deze functie:

Heeft kennis van object-georiënteerd programmeren, bij voorkeur in de .NET-omgeving.  

 • Heeft een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen
 • Kan effectief communiceren en complexe zaken uitleggen aan leken
 • Neemt initatief, is goed in staat zijn/haar eigen prioriteiten te stellen
 • Beheerst de Engelse taal goed, is representatief naar klanten en partners    

 CytoBuoy BV is een klein en dynamisch bedrijf, waardoor je in deze functie met veel verschillende vakgebieden en stadia van ontwikkeling te maken krijgt. Affiniteit met één of meer van deze gebieden beschouwen we als een grote pre: 

 • Aquatische biologie
 • Elektrotechniek
 • Software/hardware interfacing
 • Datavisualisatie
 • User interface design
 • Continuous integration
 • Pattern recognition, dataclassificatie

 Bedrijfsinformatie

CytoBuoy BV in Woerden produceert wereldwijd unieke flowcytometers voor het analyseren van (zee)watermonsters. In het water levende micro-organismen zoals algen worden op hoge snelheid één-voor- één geanalyseerd dmv laser excitatie en imaging. Deze informatie wordt gebruikt om soorten te identificeren en om de levenscyclus van organismen te bestuderen in dynamische ecosystemen. Onze klanten zijn universiteiten, waterbeheerders en bedrijven over de hele wereld.

CytoBuoy is een klein internationaal bedrijf met ca. 15 werknemers. De sfeer is informeel en nieuwe ideeën en oplossing worden vaak rond de koffietafel bedacht. Er is veel vrijheid om nieuwe ideeën naar eigen inzicht te verwezenlijken.

---

Job Description

CytoBuoy BV produces flow cytometers for aquatic/marine biologists and oceanographers all over the world. The software for controlling the instruments and for the data processing, analysis and visualization is developed in-house. Continuous development of the software is essential to make optimal use of the system in all the different applications of our customers.  For this we are looking for a (junior) programmer at BSc/MSc level to extend our software development team.

Job Requirements

The ideal candidate for this function: 

 • Has a computer science related BSc/MSc. degree.
 • Has experience in object oriented programming, preferably in a .Net environment.
 • Has strong analytical and problem solving skills
 • Can effectively communicate and explain complex issues in laymen's terms.
 • Takes initiative and is capable of setting his/her own priorities
 • Is representative towards customers and partners.

 CytoBuoy BV is a small and dynamic company where you are involved in different phases of development and interact with different specialisms. Affinity with one or more of the subjects below is considered a plus: 

 • Electronics
 • Software/hardware interfacing
 • Data visualization
 • Data classification
 • User interface design
 • Continuous integration

 Company Profile

CytoBuoy BV in Woerden produces unique flow cytometers for analyzing water samples. Aquatic microorganisms, e.g. algae, are analyzed at high speed, one at a time, by means of laser excitation and imaging. This information is used to identify species and study life cycles of organisms in dynamic ecosystems. Our customers are universities, water management organizations and companies all over the world.

CytoBuoy BV is a small international company of approximately 15 people.  The atmosphere is informal and ideas and solutions are often produced around the coffee table.  There is significant amount of freedom to implement new ideas according to your own vision.